Ján Vančo

Ozvučenie a osvetlenie kultúrných a spoločenských akcií

Diskotekárska činnosť

Počítačové služby

vanco@senary.sk /// +421 914 364 406